Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

پیام دبیر اجرایی

 اندومتریوز بیماری مزمن و آزار دهنده ای است که بر روی کیفیت زندگی خانواده ها اثرات نامطلوب  و زیانباری می گذارد. شناخت و درمان این بیماری یک اقدام چند رشته ای (multidisciplinary) است .

پژوهشگاه ابن سینا به عنوان اولین مرکز رسمی درمان اندومتریوز در کشور افتخار آن را داشته است که از سال 1390 با تأسیس کلینیک اندومتریوز نسبت به گردهم آوری کلیه گروههای تخصصی دست اندرکار درمان این بیماری اقدام نموده است. از آنجا که دستیابی به روش های جدید تشخیصی و درمانی مستلزم همفکری و تضارب آراء گروههای مختلف تخصصی است برای چهارمین بار اقدام به برگزاری کنگره اندومتریوز نموده تا در نشستی 3 روزه دانشمندان و خبرگان حوزه های مختلف علوم که در بهبود وضعیت شناخت و درمان این بیماری نقشی می توانند داشته باشند را گردهم آورده و با بهره گیری از نظرات و تجارب ارزشمند ایشان مسیر درمان این گروه از بیماران را هموارتر نماید.

طی این نشست 3 روزه سعی خواهد گردید تا سخنرانان در پانل های مختلف موضوعات مرتبط با این بیماری را از جنبه های تشخیصی و درمانی بررسی نمایند.

در این ارتباط برنامه ریزی مبسوطی جهت ارتباط زنده با جراحان و متخصصین صاحب کسوت سایر کشورها به عمل امده است که طی جلسات مختلف این برنامه سخنرانی خواهند نمود. همچنین بخش پوسترهای کنگره به انعکاس نتایج مطالعات و تحقیقات متخصصین مختلف که در این زمینه اقداماتی داشته اند خواهد پرداخت.

از دیگر بخشهای جذاب کنگره حضور شرکت های تامین کننده تجهیزات و ابزار جراحی و نیز دستگاههای تشخیصی است که این شرکتها اخرین دستاوردهای تکنولوژیک خود را به نمایش خواهند گذاشت .

امید است با مشارکت فعال همه گروههای دست اندرکار درمان این بیماری بتوانیم گام موثری در کاهش آلام مبتلایان به آن برداریم .

دکتر علی صادقی تبار
دکتر علی صادقی تباردبیر اجرائی