Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

راهنمای ارسال خلاصه مقالات

از افراد علاقمند به شرکت در کنگره در قالب ارایه سخنرانی و یا پوسترتقاضا می گردد، نسخه ای از چکیده فعالیت خود را جهت بررسی توسط کمیته علمی ارسال فرمایند.

 

 

ارسال خلاصه مقالات تنها از طریق فرم آنلاین موجود در قسمت " ارسال خلاصه مقاله "  بر روی وب سایت رسمی کنگره امکان پذیر خواهد بود.

خلاصه مقالات پذیرفته شده در مجله باروری و ناباروری به عنوان ضمیمه منتشر خواهند شد.

چکیده مقالاتی که از طریق پست و یا ایمیل ارسال گردند، بدون استثناء پذیرفته نخواهند شد.

 

 

 1. خلاصه مقالات فقط به صورت انگلیسی دریافت می گردد.
 2. ارسال خلاصه مقالات بدون پرداخت هزینه است.
 3. چکیده ها باید حاوی اطلاعات جدید بوده و قبلا در جای دیگری ارسال، منتشر و یا ارایه نشده باشند.
 4. اطمینان این مسئله که کلیه نویسندگان چکیده را مطالعه و نقش همکاری در انجام کار را پذیرفته اند بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.
 5. خاطر نشان می­سازد فردی که چکیده را ارسال می کند به عنوان پاسخگوی وضعیت خلاصه مقاله شناخته می شود و همان فرد ارایه دهنده مقاله و دریافت کننده گواهی کنگره خواهد بود.
 6. کمیته علمی این حق را برای خود محفوظ می داند که از پذیرفتن خلاصه مقالاتی که اطلاعات آنها قبلا ارسال و یا در جایی ارایه گردیده اند امتناع ورزد.
 7. دررابطه با مطالعات بالینی، در قسمت روشها لطفا عنوان فرمائید که آیا پژوهش مورد تایید یک کمیته اخلاق پزشکی معتبر قرار گرفته است.
 8. نتایج حاصل از یک مطالعه را در چندین چکیده تقسیم ننمائید. کمیته علمی از این حق برخوردار است که خلاصه مقالاتی را که حاوی اطلاعات پراکنده می باشند مرجوع نماید.
 9. به همین منوال، یک نسخه و یا کپی مشابه ازیک چکیده مقاله را با عناوین مختلف ارسال نفرمائید. در غیر این­صورت، پذیرش چکیده منتفی خواهد بود.
 10. چکیده مقالات باید به انگلیسی روان باشد تا افراد بازنگر تنها بر محتوای علمی آن تمرکز نمایند.
 11. حداکثر میزان چکیده 250 کلمه باشد.
 12. چکیده مقالات معمولا بر روی پایگاه های داده نمایه گردیده و به کرات مطالعه می شوند. بنابراین، چکیده ها باید دقیقا محتوای مقاله را منعکس و متن آنها از مقدمه تا انتها نباید متجاوز از 250 کلمه گردد.

خلاصه مقاله باید در برگیرنده مفاد ذیل باشد:

مقدمه: توجیه انجام پژوهش و اهداف مطالعه

مواد و روشها: که شامل آزمودنی های پژوهش یا حیوانات آزمایشگاهی، روش های ارزیابی و مشاهداتی، سطح اهمیت، نرم افزار آماری و نسخه آن

یافته ها: مقیاس های کاربرد و اهمیت آماری آنها

نتیجه گیری اصلی

کلید واژگان: برای آنکه کار شما در سطح بین المللی دیده شود ، پیشنهاد می گردد که تعداد 5 تا 8عنوان واژگان کلیدی یا عبارات های کوتاه را که معرف عنوان اصلی باشند انتخاب فرمائید. قویا توصیه می شود که جهت وجود اصطلاحات بر روی سایت NLM تحت MeSH (عناوین موضوعات پزشکی) به آدرس http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html مراجعه فرمائید. 

 1. موارد اختصاری باید تعریف گردد.
 2. نویسنده ارایه کننده چکیده، بایستی در کنگره ثبت نام نمایند.
 

 

 

برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید

ارسال مقاله آنلاین
http://endometriosis.ari.ir/4/articles/online-submission