Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

پیام رییس کنگره ، دکتر محمدرضا صادقی

پژوهشگاه ابن سینا، چهارمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی اندومتریوز را جهت تقویت دانش عمومی در مورد این بیماری و افزایش دانش متخصصان، پزشکان و پیراپزشکان در این زمینه برگزار خواهد کرد و امید است تا یافته های جدید بین المللی در مورد علل، عوارض و تشخیص و درمان بیماری مورد توجه شرکت کنندگان قرار گیرد. این کنگره مشترک نتیجه تلاش متقابل پژوهشگاه ابن سینا و مرکز اندومتریوز و جراحی های کم تهاجمی زنان انگلستان است.

بیشتر ....

برنامه علمی کنگره

برای دیدن برنامه علمی کنگره شامل سخنران ها و کارگاه ها در روزهای برگزاری به این قسمت مراجعه نمایید.

ارسال آنلاین مقاله

ارسال مقاله به کنگره تنها از این طریق میسر است و مقالات ارسالی به هر شکل دیگری قابل پذیرش نخواهد بود.

ثبت نام برای شرکت

برای شرکت در روزهای کنگره و بهره مندی از امتیازات آموزش مداوم از این قسمت استفاده نمایید.

حامیان کنگره

اطلاعات کلی کنگره

طی این نشست 3 روزه سعی خواهد گردید تا سخنرانان در پانل های مختلف موضوعات مرتبط با این بیماری را از جنبه های تشخیصی و درمانی بررسی نمایند. از دیگر بخشهای جذاب کنگره حضور شرکت های تامین کننده تجهیزات و ابزار جراحی و نیز دستگاههای تشخیصی است که این شرکتها اخرین دستاوردهای تکنولوژیک خود را به نمایش خواهند گذاشت .

یافته های علمی اخیر و تکنولوژی به روز علاوه بر حضور ارزشمند کارشناسان این حیطه در تشخیص و دسته بندی اندومتریوز و روش های درمانی آن، نقش کلیدی جراحی های کم تهاجمی در اندومتریوز و جایگاه آن در زمینه اورولوژی و انکولوژی زنان، آموزش جراحی های کم تهاجمی و خدمات مراقبتی، ارتباط بین این بیماری و ناباروری، درمان های جراحی در اندومتریوما، هیسترکتومی و میومکتومی، نقش ماما در تشخیص و ارجاع بیماران مبتلا به اندومتریوز به کلینیک های مرتبط، تاثیر عوامل محیطی، ژنتیکی، اپی ژنتیک، و ارثی در وقوع بیماری، کیفیت زندگی و چالش های بیماران بحث های مهم و کلیدی پانل های این کنگره خواهند بود.

  • محل برگزاری : تهران
  • تاریخ برگزاری: 3 تا 5 آبان ماه 1398
  • مهلت ارسال چکیده: 15 شهریور ماه 1398
  • دارای امتیاز آموزش مداوم